Polityka Prywatności – Galeria Projektu i Formy

Posiadając pełną świadomość zaufania, którą użytkownicy obdarzają nasz Serwis www, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę prywatności.

Nasza Polityka prywatności przedstawia warunki zbierania oraz rozpowszechniania informacji o użytkownikach pozyskane poprzez nasz Serwis www. Serwis ogranicza zbieranie oraz wykorzystanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszych usług. Podczas skorzystania z formularza kontaktowego, od Użytkownika zostaną pobrane następujące dane:

  • imię i nazwisko lub samo imię lub samo nazwisko lub inne dane, które wpisze Użytkownik w danym polu,
  • adres e-mail,
  • ewentualne informacje podane przez Użytkownika w temacie lub treści wiadomości.

Dane Użytkowników podane w formularzu kontaktowym nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu innym podmiotom bez podstawy prawnej. Wydanie wyżej wymienionych informacji nastąpi wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego instytucji państwowych w przypadku wykrycia potencjalnych zagrożeń powodowanych przez osoby nie dostosowujące się do przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w naszym Serwisie.

Serwis wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z serwisu internetowego. Więcej o plikach „cookies” znajduje się w Polityce Cookies. Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku odpowiedzi na otrzymaną wiadomość poprzez formularz kontaktowy). Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości e-mail związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub też treściami reklamowymi związanymi z działalnością Serwisu jak i jej kontrahentów.

Warunkami Polityki prywatności zarządza Małgorzata Kaczmarek Galeria Projektu i Formy, prowadząca działalność pod adresem: ul. gen. Władysława Sikorskiego 48, 65-450 Zielona Góra, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9291464564, o nadanym numerze REGON: 080497082. Użytkownicy Serwisu posiadają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z naszymi pracownikami poprzez pocztę elektroniczną. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na zakładce kontakt.